Szkolenia BHP okresowe

NOWOŚĆ

Szkolenia BHP okresowe

Okresowe szkolenia BHP prowadzone przez naszą firmę mają na celu przypomnienie, ugruntowanie, a także zaktualizowanie wiedzy z zakresu BHP oraz rozwiązanianiami techniczno-organizacyjnymi w tej materii.

 

Podstawa prawna: Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie szkoleń okresowych w tym zakresie. ( art. 237 § 2KP)

 

 

KIEDY NALEŻY PRZEPROWADZIĆ SZKOLENIE?

Szkolenia okresowe należy wykonywać przed wygaśnięciem szkolenia wstępnego (do 12 miesiący od rozpoczęcia pracy) bądź poprzedniego szkolenia okresowego z odpowiednią częstotliwością, przewidzianą dla konkretnego stanowiska pracy - wykaz poniżej.

 

Stanowisko pracy Częstotliwość szkoleń Format szkoleń
Pracodawcy, osoby kierujące pracownikami nie rzadziej niż raz na 5 lat samokształcenie kierowane/ kurs/ seminarium
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
Pracownicy służby BHP, osoby wykonujące zadania służby BHP
Pracownicy narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia
Pracownicy administracyjno-biurowi nie rzadziej niż raz na 6 lat
Pracownicy na stanowiskach robotniczych nie rzadziej niż raz na 3 lata wykład oraz instruktaż stanowiskowy
Pracownicy na stanowiskach robotniczych, na których panuje duże zagrożenie dla zdrowia i zagrożenie wypadkowe nie rzadziej niż raz na 1 rok

 

Każde szkolenie okresowe BHP kończy się sprawdzeniem wiedzy kursanta oraz wydaniem certyfikatu.

 

DLACZEGO MY?

Galileum jest ośrodkiem szkoleniowym otwartym na potrzeby kursantów, jesteśmy elastyczni oraz dostosowujemy się do naszych klientów. Oferowane przez nas szkolenia są szczególnie atrakcyjne dla pracodawców, chcących przeszkolić konkretną grupę pracowników, są również w pełni  dostosowane do potrzeb usługobiorcy, zgodne ze specyfikacją danej firmy.

Nasz ośrodek posiada bardzo szeroką kadrę dydaktyczną, dysponujemy wysoko wyspecjalizowanym zespołem działającym w każdej części Polski. Ze względów logistycznych jesteśmy w stanie bardzo szybko reagować na zagrożenia pojawiające się w Państwa firmie. Nasz pracownik, działający jako specjalista z zewnątrz jest w stanie obektywnie ocenić warunki pracy panujące w Państwa zakładzie, a dzięki wiedzy i doswiadczeniu zdobytym w wielu branżach zareagować o odpowiedni sposób minimalizując ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy.

 


 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

 

Masz dodatkowe pytania?

Prosimy o kontakt z wybranym oddziałem firmy bądź infolinią pod numerem telefonu: 801081246.

 

WYBIERZ ODDZIAŁ NASZEJ FIRMY
Białystok Bielsko-Biała Bydgoszcz Częstochowa Gdańsk
Gliwice Katowice Kielce Kraków Lublin
Łódź Olsztyn Opole Poznań Rzeszów
Szczecin Toruń Warszawa Wrocław Zielona Góra