Szkolenia elektryczne - pomiary

NOWOŚĆ

Szkolenia elektryczne - pomiary

Szkolenia elektryczne - pomiarowe prowadzone przez naszą firmę mają na celu profesjonalne przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji G1E oraz dozoru G1D urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. Dodatkowo pozwalają na uzyskanie uprawnień kontrolno-pomiarowych, co pozwala na wykonywanie pomiarów oraz dokonywanie przeglądów stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, a także sporządzania oraz podpisywania protokołów z przeprowadzonych badań.

Skierowane są do osób prywatnych pragnących podnieść swoje kompetencje oraz pracodawców chcących posiadać wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.

 

WYMAGANIA:

 • Ukończone 18 lat.
 • Wykształcenie minimum podstawowe.
 • Nie wymagamy posiadania wykształcenia kierunkowego - ELEKTRYCZNEGO!

 

ZAKRES SZKOLENIA:

W części praktycznej szkolenie zawiera:

 • pomiary rezystancji izolacji,
 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
 • pomiary wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych,
 • pomiary rezystancji uziemień,
 • pomiary rezystywności gruntu,
 • badanie elektronarzędzi,
 • badanie sprzętu ochronnego i dielektrycznego,
 • ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych.

 

W części teoretycznej obejmuje zagadnienia wymagane do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną:

 1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
 3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,
 4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW,
 5. Urządzenia elektrotermiczne,
 6. Urządzenia do elektrolizy,
 7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
 8. Elektryczna sieć trakcyjna,
 9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji: sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

 

 

FORMAT SZKOLENIA:

Galileum jest ośrodkiem szkoleniowym otwartym na potrzeby kursantów, jesteśmy elastyczni oraz dostosowujemy się do naszych klientów.

Proponujemy Państwu dwa rodzaje szkoleń:

 • szkolenia "otwarte" - nabór prowadzony w 20 miastach w Polsce! Skierowane głównie do osób prywatnych chcących poszerzyć swoje kwalifikacje. Czas trwania takiego szkolenia to około 6 godzin lekcyjnych,
 • szkolenia "zamknięte" - atrakcyjne szczególnie dla pracodawców, chcących przeszkolić konkretną grupę pracowników. Szkolenia zamknięte w pełni  dostosowujemy do potrzeb usługobiorcy. Nasi specjaliści dokładnie zapoznają się ze specyfikacją Państwa firmy oraz dostosowują do niej program oraz czas trwania szkolenia. Szkolenia zamknięte realizujemy w siedzibie klienta lub naszej lokalizacji.

Szkolenie pomiarowe - elektryczne jest szczególnym przypadkiem kursu składającego się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Nasi kursanci odbywają zajęcia praktyczne przy wykorzystaniu przyrządów pomiarowych firmy SONEL S.A. Następnie natomiast pochodzą do części teoretycznej szkolenia.

 

 • Bezpośrednio po każdym szkoleniu organizowany jest egzamin w formie odpowiedzi ustnej przed Komisją Kwalifikacyjną.

 

EGZAMIN PRZED KOMISJĄ KWALIFIKACYJNĄ:

Dysponujemy własną Komisją Kwalifikacyjną nr 704 powołoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przy Stowarzyszeniu Naukowo Technicznym Inżynierów Rzeczypospolitej.

 

Nasza Komisja posiada pełen zakres upranień do egzaminowania:

 • G1 (grupa 1 – pkt. 1-10)
 • G2 (grupa 2 – pkt. 1-10)
 • G3 (grupa 3 – pkt. 1-10).

 

Pozytywnie zdany egzamin na eksploatację bądź dozór gwarantuje otrzymanie uprawnień. Ważność takich uprawnień to 5 lat.

 


Poniżej do pobrania wnioski do egzaminu oraz podgląd uprawnień wydawanych przez naszą Komisję.

 

Wniosek G1E/D

Wniosek G2E/D

Wniosek G3E/D

Wzór uprawnień


 

 • JESTEŚMY JEDYNYM OŚRODKIEM SZKOLENIOWYM, KTÓRY - NA ŻYCZENIE KLIENTA - INFORMUJE O NUMERACH UZYSKANYCH UPRAWNIEŃ TUŻ PO POZYTYWNIE ZDANYM EGZAMINIE!

 


SPRAWDŹ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA ORGANIZOWANE W TWOJEJ OKOLICY

Zapisz się na szkolenie

Zgłoś swoich pracowników


 

 

Masz dodatkowe pytania?

Prosimy o kontakt z wybranym oddziałem firmy bądź infolinią pod numerem telefonu: 801081246.

 

WYBIERZ ODDZIAŁ NASZEJ FIRMY
Białystok Bielsko-Biała Bydgoszcz Częstochowa Gdańsk
Gliwice Katowice Kielce Kraków Lublin
Łódź Olsztyn Opole Poznań Rzeszów
Szczecin Toruń Warszawa Wrocław Zielona Góra