Konserwacja

NOWOŚĆ

Konserwacja

Szkolenia w zakresie konserwacji podestów prowadzone przez naszą firmę mają na celu profesjonalne przygotowanie do teoretycznego oraz praktycznego egzaminu przed Komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie konserwacji podestów. Kursy prowadzimy w kategoriach:

 • E- w zakresie wyposażenia elektrycznego:
 • IVE - Urządzenia o napędzie nieelektrycznym posiadające elektryczne obwody bezpieczeństwa i sygnalizacji, których wartość napięcia względem ziemi nie przekracza 60 V prądu stałego lub 24 V prądu przemiennego
 • IIIE - Urządzenia według kategorii IV oraz urządzenia posiadające układy napędowe z silnikami asynchronicznymi klatkowymi
 • IIE - Urządzenia z kategorii IV, III oraz urządzenia posiadajace układy napędowe z silnikami asynchronicznymi pierścieniowymi
 • IE - Urządzenia z powyższych kategorii oraz maszyny posiadające dowolne systemy sterowania i dowolne układy napędowe.
 • M - w zakresie wyposażenia mechanicznego:
 • IVM -  Urządzenia wyposażone w mechanizmy z napędem ręcznym
 • IIIM -  Urządzenia z kategori IV i wyposażone w mechanizmy z wyłączeniem układów pneumatycznych i hydraulicznych
 • IIM -  Urządzenia wg kategorii IV i III oraz urządzenia z układami hydraulicznymi i pneumatycznymi
 • IM - zawiera wszystkie powyższe kategorie oraz urządzenia wyposażone w mechanizmy specjalnego przeznaczenia np. trawersy chwytnikowe, mechanizmy wsadowe, kolumny itp.

Skierowane są do osób prywatnych pragnących podnieść swoje kompetencje oraz pracodawców chcących posiadać wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.

 

WYMAGANIA:

 • Ukończone 18 lat.
 • Badania psychologiczne
 • Badania lekarskie dopuszczające do konserwacji podestów

 

ZAKRES SZKOLENIA:

Obejmuje zagadnienia wymagane do egzaminu przed komisją powołaną przez UDT, realizowany jest na podstawie programu Urzędu Dozoru Technicznego.

Każda osoba biorąca udział w naszym kursie dowie się m.in.:

 • jak stosować się do zasad BHP,
 • jakie metody stosować podczas wykonywania czynności przy konserwacji podestów,
 • jak w prawidłowy sposób wykonywać czynności przy konserwacji podestów,
 • jakich parametrów należy przestrzegać w wykonywaniu czynności przy konserwacji podestów,
 • w jaki sposób rozpoznawać zagrożenia w wykonywaniu czynności przy konserwacji podestów.

UWAGA! Przed przystąpieniem do egzaminu przed Komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego wymagane jest posiadanie uprawnień elektrycznych G1E do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji, dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1kV. Jako jedni z nielicznych na rynku oferujemy uzyskanie tych uprawnień podczas trwania kursu!

 

FORMAT SZKOLENIA:

Galileum jest ośrodkiem szkoleniowym otwartym na potrzeby kursantów, jesteśmy elastyczni oraz dostosowujemy się do naszych klientów.

Oferowane przez nas szkolenia są szczególnie atrakcyjne dla pracodawców, chcących przeszkolić konkretną grupę pracowników, są również w pełni  dostosowane do potrzeb usługobiorcy. Nasi specjaliści dokładnie zapoznają się ze specyfikacją Państwa firmy oraz dostosowują do niej program oraz czas trwania szkolenia. Szkolenia realizujemy w siedzibie klienta.

W oparciu o nasze doświadczenie preferujemy indywidualny tryp prowadzenia zajęć, dlatego do Państwa potrzeb dostosowujemy wszelkie aspekty kursu.

Kurs obejmuje dwie części, część teoretyczną oraz praktyczną naukę czynności konserwatora podestów, tj. naprawy urządzeń, serwisowania, prowadzenia przeglądów i uczestnictwa przy badaniach UDT.

Zajęcia prowadzone są przez w pełni wykwalifikowanych wykładowców oraz  instruktorów posiadających niezbędne uprawnienia w zakresie konserwacji podestów, długoletnią praktykę, a także kurs pedagogiczny.

 

UZYSKIWANE UPRAWNIENIA:

Każdy uczestnik otrzymuje odpowiednie zaświadczenie wydawane przez nasz ośrodek szkoleniowy, o ukończeniu kursu na konserwację podestów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2014 poz. 622).

Po zdaniu egzaminu przed Komisją powołaną przez UDT otrzymują Państwo certyfikat UDT uprawniający do pracy jako konserwator podestów.

 


Poniżej do pobrania wniosek UDT

 

Wniosek


 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

 

Masz dodatkowe pytania?

Prosimy o kontakt z wybranym oddziałem firmy bądź infolinią pod numerem telefonu: 801081246.

 

WYBIERZ ODDZIAŁ NASZEJ FIRMY
Białystok Bielsko-Biała Bydgoszcz Częstochowa Gdańsk
Gliwice Katowice Kielce Kraków Lublin
Łódź Olsztyn Opole Poznań Rzeszów
Szczecin Toruń Warszawa Wrocław Zielona Góra