Audyty energetyczne

NOWOŚĆ

Audyty energetyczne

Audyt energetyczny jest procedurą, której celem jest opracowanie profilu zużycia energii budynku, zespołu budynków, działalności, instalacji przemysłowej, handlowej lub usługi prywatnej lub publicznej. Audyt ma na celu zdefiniowanie bieżącej sytuacji oraz wskazanie kierunków i sposobów oszczędzania energii. 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej Dz. U. 2016r. poz. 831 

 

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU:

Zawiera analizę techniczno-ekonomiczną budynku oraz informacje o potencjalnych oszczędnościach energii. Określa zakres, parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego mającego na celu zmniejszenie kosztu ogrzewania budynku, uzyskania ciepłej wody użytkowej oraz kosztu wentylacji i klimatyzacji.

 

AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA:

Dotyczy wszystkich nośników i rodzajów energii zużywanych podczas procesu produkcyjnego bądź wytwórczego takich jak: energia elektryczna, ciepło, chłód, gaz, sprężone powietrze oraz środki transportu. Opiera się, o ile to możliwe na analizie kosztowej cyklu produkcyjnego, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie. Audyt przeprowadza się przed oraz po realizacji inwestycji, jest konieczny do uzyskania wsparcia (finansowego i instytucjonalnego), a takze do modernizacji lub rozbudowie instalacji przemysłowej.
 

 

OBOWIĄZEK WYKONANIA AUDYTU:

Obowiązek ten spoczywa na każdym przedsiębiorcy, który w ciagu dwóch ostatnich lat spełnił jeden z poniższych warunków:

  • jego roczny obrót ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekroczył 50 milionów euro (netto) oraz suma aktywów bilansów sporządzonych na koniec jednego z tych lat przekroczyła 43 miliony euro
  • zatrudniał nie mniej niż 250 pracowników (średnia roczna)

 

Pierwszy audyt energetyczny należy wykonać do 30 września 2017 roku.

30 dni od jego zakończenia należy powiadomić Prezesa URE.

Audyt, należy przechowywać do celów kontrolnych oraz tych związanych z audytem przez okres 5 lat.

Audyt powinno przeprowadzać się co 4 lata.

 

SCHEMAT REALIZACJI:

Czas realizacji audytu uzależniony jest od kilku czynników, takich jak wielkość przedsiębiorstwa, ilość punktów poboru, a także dostępności danych.

Poniżej uproszczony schemat realizacji procesów audytowych.

 

 

ZALETY PRZEPROWADZENIA AUDYTU W PRZEDSIĘBIORSTWIE:

Przeprowadzenie audytu energetycznego w przedsiębiorstwie, poza obowiązkiem ustawowym wiąże się wieloma korzyściami. Niekwestionowaną zaletą jest identyfikacja słabych punktów gospodarki energetycznej, ich wskazanie i opracowanie pod względem technicznym i ekonomicznym poprawia efektywność energetyczną, co prowadzi do osiągnięcia oszczędności.

 

UWAGA! Nieprzeprowadzenie audytu do 30.09.2017r. wiąże się z karą do 5% przychodów z poprzedniego roku podatkowego.

 

 


Ustawa z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej.

Informacja Prezesa URE o obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego.

 


 

Naszym największym atutem jest doświadczony zespół audytorów, którzy działają na terenie całej Polski. Ze względów logistycznych jesteśmy w stanie bardzo szybko reagować na zapytania pojawiające się z Państwa strony. Docieramy w każdy zakątek kraju i podejmujemy nawet najbardziej skomplikowanych zadań.

Jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym otwartym na potrzeby naszych klientów, a oferowane przez nas usługi są w pełni spersonalizowane i dostosowane do usługobiorcy.

Na wszelkie pytania bądź wątpliwości dotyczące audytu w Państwa przedsiębiorstwie odpowie nasz ekspert, który skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia szczegółów zapytania.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

 


 

Masz dodatkowe pytania?

Prosimy o kontakt z wybranym oddziałem firmy bądź infolinią pod numerem telefonu: 801081246.

 

WYBIERZ ODDZIAŁ NASZEJ FIRMY
Białystok Bielsko-Biała Bydgoszcz Częstochowa Gdańsk
Gliwice Katowice Kielce Kraków Lublin
Łódź Olsztyn Opole Poznań Rzeszów
Szczecin Toruń Warszawa Wrocław Zielona Góra